Samsvarserklæring

Dataeiere og tjenestetilbydere som deler sine data og tjenester i portalen, må følge EU-forordningenes krav med hensyn til samsvarserklæring. For forordning 886/2013 leverer datatilbydere av trafikksikkerhetsrelatert informasjon sin samsvarserklæring til Vegtilsynet. For forordning 962/2015 og 1926/2017 pågår avklaring av praksis. Mer informasjon vil komme.

Skjema for samsvarserklæring:

Sist oppdatert: 7. June 2020