Legge inn data

Tilgangspunktet inneholder ikke selve datasettene og tjenestene som skal tilgjengeliggjøres, men kun metadata for disse. Som en del av metadataene vil man finne linker til de underliggende tjenestene og datasettene.

Legg inn metadata

Innlegging av metadata kan skje på to måter:

Metadatastandard - DCAT-AP

Felles datakatalog bruker metadatastandarden DCAT-AP-NO, som er kompatibel med den europeiske standarden DCAT-AP. Det betyr at datasettbeskrivelsene kan forstås og hentes inn også til internasjonale datakataloger. Hvis du er i tvil om enkelte av feltene og ikke får nok hjelp i registreringsløsningen kan du se på beskrivelsen av standarden.

Lisenser

Du må oppgi en lisens som forteller brukeren hvilke vilkår som gjelder for bruk av dataene. De mest aktuelle lisensene er:

De to første er svært like (NLOD er gjeldende anbefaling fra Difi og mest brukt i Norge, mens Creative Commons har den fordelen at den er mer kjent internasjonalt).

Den siste lisensen bruker du hvis du vil gi avkall på alle rettigheter til dataene.

Hvis du ønsker å bruke en annen åpen lisens, kontakt oss slik at vi kan gjøre den tilgjengelig i registreringsløsningen.

Beskrivelse av datasett

Det er viktig at man beskriver datasett og tjenester godt slik at brukere får god informasjon om hva datasettet inneholder og hvordan det skal brukes. Se

for en veiledning til hvordan man kan lage en beskrivelse.

Sist oppdatert: 24. january 2020