Roller og ansvar

Statens vegvesen

Statens vegvesen har nasjonalt mandat som forvalter av tilgangspunktet, og har ansvar for realisering, bruk og forvaltning av løsningen. Statens vegvesen har dessuten ansvar for support og andre spørsmål knyttet til portalen. Se kontaktinformasjon nederst på alle hjelpesidene.

Fra 1.1.2020 vil fylkene ha ansvar for å levere veg- og transportdata til Statens vegvesen. Statens vegvesen legger metadata om datasettene i Transportportal.no.

Entur

Entur har mandat til å koordinere, bearbeide og sy sammen reisedata fra alle kollektivselskap i landet, slik at alle reisende kan få tilgang til hele landets kollektivtilbud på en enhetlig og standardisert måte. Fylkene, administrasjonsselskaper og private kollektivaktører leverer sine data til Entur. Entur legger metadata om datasettene i Transportportal.no.

Digitaliseringsdirektoratet

Transportportal.no inngår som en del av «Felles datakatalog for Norge», og driftes av Digitaliseringsdirektoratet.

Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet har oppgaven som nasjonal tilsynsmyndighet for forordning 1926/2017 om multimodale reiseinformasjonstjenester.

Vegtilsynet

Vegtilsynet har oppgaven som nasjonal tilsynsmyndighet for forordning 886/2013 om tilgjengeliggjøring av sikkerhetsrelatert trafikkinformasjon og forordning 962/2015 om tilgjengeliggjøring av sanntids trafikkinformasjon.

 

Sist oppdatert:: 15. januar 2023