Velkommen til tilgangspunktet for veg- og transportdata for Norge

I portalens datakatalog finner du beskrivelser av og lenker til datasett og tjenester om vegstatus, hendelser, reisetider, kollektivtrafikk, rutetider og mye mer.

Alle datasettene er åpne - bruk dem gjerne for å lage egne tjenester.

Alle i Norge som har datasett eller tilbyr tjenester knyttet til vegtrafikk, kollektivtrafikk og mobilitetstilbud skal legge informasjon om disse åpent tilgjengelig i denne portalen, se nærmere beskrivelse om innlegging av data.

Alle land i Europa skal ha et slikt tilgangspunkt for å få til sammenhengende informasjonstjenester for transport - i tråd med ITS-direktivet til EU.

Statens vegvesen

Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen

Sist oppdatert: 11. March 2020