ITS direktiv og forordninger

EUs ITS-direktiv 2010/40/EU pålegger EUs medlemsstater, og Norge gjennom EØS-avtalen, å etablere et nasjonalt tilgangspunkt for tilgjengeliggjøring av veg- og transportdata. Formålet er å oppnå sammenhengende og interoperable tjenester i Europa.

Direktivet er senere etterfulgt av mer detaljerte forordninger:

Sist oppdatert: 7. january 2020