Informasjon om portalen

transportportal.no er det nasjonale tilgangspunktet for data om veg- og transport i Norge. Portalen er opprettet for å ha tilgang til alle veg-, transport- og mobilitetsdata fra samme sted.

Portalen inneholder data om blant annet veg, vegstatus, hendelser, reisetider, kollektivruter, rutetider, informasjon, varsling og mobilitetstjenester som bysykler. Disse dataene kan brukes til å lage egne tjenester. Man kan og kombinere data fra ulike datasett til å lage nye, fremtidsrettede, gode mobilitetstjenester rettet mot alle trafikanter.

I portalen kan du søke opp datasett både på norsk og engelsk og få nok informasjon om datasettet til å forstå hva det dekker. Datasettene skal være tilgjengelige på standardiserte og spesifiserte dataformater i tråd med ITS-direktivet og forordningene.

Portalen inneholder kun metadata om datasettet. Datakildene er plassert hos hver enkelt dataeier, og metadataene inneholder linker til disse. Ved å følge linken til et datasett vil man finne videre informasjon om datasettet og ulike aspekter knyttet til nedlasting, bruk av dataene, eventuelle restriksjoner med hensyn til bruk/viderebruk, betaling og lignende.

Datasett beskrevet i portalen skal fortrinnsvis være gratis å bruke, men det er åpnet for at dataeier kan ta et vederlag for noen typer data. Både offentlige og private virksomheter er forventet å bidra med datasett til portalen, og dette vil kunne være virksomheter som er vegeiere, opererer transport- og mobilitetstjenester så vel som formidlere av trafikkinformasjon.

Sist oppdatert: 13. january 2020