Nyhetsbrev

18/06-2021: Vi er på vei mot et samlet mobilitetsmarked - både i Norge og i Europa

Vi ser spent mot fremtiden. Hvem vet om persontransport stort sett vil gå på skinner, på veg, i luften, i lufttette rør eller noe helt annet. Det vi vet helt sikkert er at vi fortsatt vil bevege oss, at det må være bærekraftig, og at vi behøver god, digital infrastruktur for å få det til.

Som en del av EUs ITS-direktiv, pålegges derfor alle vi som driver persontransportselskaper og selskaper i tilknytning til samferdselen i Norge, å levere veg- og transportdata til et nasjonalt tilgangspunkt for samferdselsdata i Norge. Data skal samles og foredles av Entur og Statens vegvesen gjennom det nasjonale aksesspunktet Transportportal.no, basert på standarder fastsatt av Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

I dette arbeidet skal vi sammen etablere standarder for data som skal tilgjengeliggjøres og deles åpent. Dette gjør det mulig for alle aktører innen samferdsel, tilsluttende sektorer og private selskaper som arbeider med utvikling av nye digitale reiserelaterte produkter, å hente opp verdifull informasjon om reiseruter, reisemønstre og behovsendringer både i sanntid og i et fremtidsperspektiv. Tenk hva det kan bidra til av økt verdi for det enkelte selskap, i form av optimalisering av egen drift, og for regioner og områder i form av økt tilgjengelighet for tilreisende.

Formålet til ITS er å oppnå sammenhengende og interoperable tjenester i et robust og velfungerende digitalt økosystem for hele Europa. For sluttbrukere, både nasjonalt og til og i Europa, vil det bli enklere å velge bærekraftig mobilitet. Sammen bidrar vi derfor i dette arbeidet til en grønnere fremtid for alle. Det åpner seg også flere reise- og produktutviklingsmuligheter for sluttbrukere, aktører og næringsliv. Steder som kanskje ikke var så tilgjengelige før, kan nå bli enklere å komme seg til. Og for sektoren oppnår vi bedre utnyttelse av ressurser og åpner et mulighetsrom for utvinning av nye produkter og tjenester.

Nå begynner en aktiv fase med innhenting av informasjon og data. Det vil komme et informasjonsskriv fra Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, som forteller mer om hvordan dette berører din bedrift i løpet av kort tid.

Arbeidet deles inn i følgende arbeidsstrømmer:

Er du interessert i mer informasjon eller å bli involvert i arbeidet, send en e-post til kontakt@transportportal.no.

Vi kommer lenger sammen!

Sist oppdatert: 21. June 2021